Instytucje bliskie Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej


Sekcja Ojców Duchownych
   Strona Sekcji Ojców Duchownych Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce jest ukierunkowana na pomoc w praktyce kierownictwa duchowego. Zawiera obszerne dane dotyczące duchowego towarzyszenia (m. in. zbiór dokumentów Kościoła, wykazy publikacji książkowych, kaset magnetofonowych i płyt CD, portali internetowych i ośrodków formacyjnych w Polsce związanych z kierownictwem duchowym).

Komisja Duchowieństwa Episkopatu Polski

Komisja Wychowania Katolickiego EP

Kongregacja ds. Duchowieństwa

Kongregacja Wychowania Katolickiego