Pisma poświęcone formacji kapłańskiej

 

Dobry Pasterz

  Pismo Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski. Zawiera materiały dla ojców duchownych, spowiedników i rekolekcjonistów kapłańskich.
  Redakcja: Bp Paweł Socha (red. naczelny), PT członkowie Komisji Duchowieństwa.
  Adres Redakcji: Pl. Powstańców Wlkp. 1, 65-075 Zielona Góra, skr. poczt. 178, tel. 451 23 30.

Pastores

 

  Pismo pod patronatem Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski. Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej.
  Redakcja: Ks. Mirosław Cholewa (red. naczelny), Anna Foltańska (sekretarz Redakcji), Ks. Józef Naumowicz, Kazimierz Pek MIC (z-ca red. nacz.), Róża Pierzchała WDC, Ks. Wojciech Węckowski (pełnomocnik Wydawcy).
  Adres Redakcji: Redakcja "Pastores", skr. poczt. 62, 01-906 Warszawa 85, tel. 0 503 070 747, e-mail: sekretarzpastores@bernardinum.csc.pl.
  Ostatni numer:
Kościół bez autorytetów?, Zima 58 (1) 2013; Numer specjalny: 2 (2010) - Na dzień skupienia.

- -